Sale!

שעורי הלכה – הל’ טבילת כלים

רבי שמואל פעלדער
פסקי הלכות בעניני טבילת כלים
כולל כל השאלות המצויות
בזמננו מתוך שעורים שנאמרו על
ידי רבי שמואל פעלדער
דומ“ץ בליקוואד עם תוכן ענינים
מפורט.

המחיר המקורי היה: ₪34.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪29.00.