שערי יושר סט דכ

רבי שמעון שקאפ זצ”ל
'שש מעלות לכסא' עשה הרב דניאל מאיר אסייג במהדורתו – "שערי ישר
עם ביאורים והערות":
א. סגנון: הספר נעים לקריאה וללימוד.
ב. מבוא: סיכום עיקרי שיטת רבינו לכל שער.
ג. כותרות מלוות: כותרת בראש העמוד וכותרת בצד כל פסקה.
ד. הערות מלוות: מקורות וביאורים.
ה. הערות מורחבות: הרחבות והעמקות.
ו. מפתחות: ש"ס, רמב"ם, שו"ע, שב שמעתתא ונוסף על כך כמאתיים ערכים
ראשיים.

149.00