Sale!

שער המלך ב”כ – מהדורה בינונית

רבי יצחק נוניש בילמונטי זצ”ל מהדורה מחודשת ומתוקנת של הספר הנודע על הרמב”ם. עם אלפי תיקונים, מקורות וציונים, הערות והגהות מגדולי וגאוני ישראל, מבוא ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪150.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪128.00.