Sale!

תוספתא עמ”ס מגילה

התוספתא עפ”י דפוס ראשון ושינויי נוסחאות מכת”י עם פירוש ‘תולדות יצחק’ לגאון מוה”ר יצחק איצק סג”ל מלעמגא. יו”ל לאור עפ”י כת”י רוזנטליאנה עם ציונים וביאורים, תוכן מפתח, ומבוא רחב לתולדות המחבר.

המחיר המקורי היה: ₪75.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪64.00.