Sale!

תוס’ הרא”ש פסחים

יו”ל לראשונה עפ”י כת”י יחיד, בצירוף הערות וביאורים רחבים, מקורות, השוואות, מבוא ומפתחות. מהדורה מחודשת עם תקונים נוספים ונספחים

64.00