Sale!

תוס’ ישנים השלם – יבמות

קובץ שלם של תוספות למסכת יבמות שהודפס בש”ס וילנא-ראם במהדורה מקוצצת ומשובשת. מופיע לראשונה בשלימותו עפ”י כתבי יד עם הערות וביאורים, מבוא ומפתחות. יו”ל בכמה מהדורות. הדפסה חדשה עם הוספות

המחיר המקורי היה: ₪75.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪64.00.