Sale!

תוס’ ר”י הזקן עמ”ס שבת ג’ כרכים

תוספות ארוכות ומלאי חידושים נפלאים מבעלי התוספות הקדמונים. והן היסוד לתוס’ שבש”ס. יו”ל עפ”י כ”י יחיד. עם הערות וביאורים רחבים, מבואות ומפתחות מפורטים. כרך א: פרקים א-ו. כרך ב: פרקים ז-טז. כרך ג : פרקים יז-כד. בחלק השני של הכרך השלישי מתפרסמים לראשונה שני חיבורים מכתבי יד: א( פסקי מהרי”ח, ב( דיני רבינו פרץ על מסכת שבת.

המלאי אזל

המחיר המקורי היה: ₪237.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪202.00.

המלאי אזל