Sale!

תורת הבית להרשב”א ו’ כרכים

רבינו שלמה ב”ר אברהם בן אדרת
ועליו בדק הבית לרבינו אהרן הלוי
משמרת הבית לרבינו הרשב”א
עם ביאור ברכת הבית הכולל הערות ציונים וביאורים.
מאת הרב חיים גדליה צמבליסט
שלום הבית מאת הרב רבי מנחם קזיס.

המחיר המקורי היה: ₪560.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪476.00.