Sale!

תורת חטאת

לרבינו הרמ”א מעובד מחדש עפ”י דפו”ר בתוס‘ כל המקורות עם הפירושים מנחת יעקב ותורת האשם לבעל התוס’ יו”ט מכת”י. ובתוס’ הספרים ויכוח מים חיים. וספר דמשק אליעזר. וספר תורת השלמים עם אלפי ציונים והגהות וביאורים. מהדורה חדשה ומתוקנת.

המחיר המקורי היה: ₪90.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪77.00.