Sale!

תורת חיים ד”כ

רבי חיים שבתי שו”ת לר‘ חיים שבתי מהודר ומעובד מחדש בתוספת שו”ת “תורת משה” וקונטרס מודעה ואונס עם החיבור מודעא רבא וזוטא להגה”ק ר‘ ירמיה ור‘ יואב מסטאנוב וקונטרס עיגונא. מהדורה חדשה בגודל בינוני.

המחיר המקורי היה: ₪334.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪284.00.