Sale!

תורת חסד חלק ג’

שאלות ותשובות בענינים
שונים וביאורי סוגיות בש”ס, מאת הגאון
העצום אב”ד לובלין וירושלים זצ”ל. יוצא לאור
במהדורה מפוארת ומתוקנת, עם ציונים ומראי
מקומות, הגהות ומקבילות.

המחיר המקורי היה: ₪94.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪80.00.