Sale!

תורת כהנים החדש ה’ כרכים

מהדורה מחודשת של מפעל תורת כהנים ומפרשיו עד כה יצאו לאור ארבעה כרכים : כרך א: ספרא נוסח כ”י רומי: ברייתא דרבי ישמעאל, פרשת ויקרא, מדרש חכמים, פירוש הראב”ד השלם על כל פרשת ויקרא. כרך ב: פירושי רבינו שמואל המיוחס לר״ש משנץ ורח״ח לכל פרשת ויקרא. כרך ג: ספרא נוסח כ“י רומי: פרשת צו, מדרש חכמים, פירוש הראב“ד השלם, ופירושי רבינו שמואל, המיוחס לר“ש משנץ ורח“ח.כל הכרכים מלווים ביאורים מקיפים ומפתחות מפורטים. כרך ד: תורת כהנים על פרשת שמיני. כולל ספרא נוסח כ“י רומי, מדרש חכמים, פירוש הראב“ד השלם,‘חבר הכהנים‘ לרח“ח, ספרי חיים לרח“כ.

ה’ כרכים

המחיר המקורי היה: ₪600.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪510.00.