Sale!

תיבת גמא ב”כ

חיבורו הידוע והנפלא על התורה עם קונטרס “מתן שכרן של מצות”, מעובד ומהודר בתוספת שני פרושים יסודיים לבאר עומק דבריו הקצרים. שני כרכים מפוארים בהסכמת גדולי הדור שליט”א בתוספת מפתחות ותלדות המחבר.

המחיר המקורי היה: ₪136.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪135.00.