Sale!

תיווך ושידוך בהלכה

הרב אברהם רוזי‘ן דומ”צ בבי”ד הגר”נ קרליץ שליט”א הרב חנוך לופער דומ”צ באלעד מחברי כולל חו”מ אהל יונתן אוצר בלום של פסקי דין ותשובות ובירורים בעניני מתווכים ושידוכים.

המחיר המקורי היה: ₪61.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪52.00.