Sale!

תלמודו בידו – חופה וקידושין

קיצור עיקרי השלחן

מפעל עיקרי השלחן
שינון הנלמד בשלחן ערוך ונושאי כליו עם מקורותיהם בש”ס
ובראשונים, בשיטה יחודית מאירת עינים המקילה על הזכרון.
הלכות חופה וקדושין – אבן העזר וחושן משפט.

המחיר המקורי היה: ₪42.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪36.00.