מבצע!

תלמודו בידו מליחה בשר בחלב

קיצור עיקרי השלחן

הוצאת מכון עיקרי השלחן
שינון הנלמד בשלחן ערוך ונושאי כליו עם מקורותיהם בש“ס
ובראשונים, בשיטה יחודית מאירת עינים המקילה על הזכרון.
הלכות מליח ובב“ח.

36.00