Sale!

תלמודו בידו נדה – מהדורה חדשה

תלמודו בידו הלכות נדה יו“ד קפג – ר

הוצאת מפעל עיקרי השולחן
מהדורה חדשה, כריכה קשה
שינון הנלמד בשולחן ערוך ונושאי כליו עם מקורותיהם
בש“ס ובראשונים בשיטת לימוד מאירת עיניים המקלה על הזיכרון.

המחיר המקורי היה: ₪42.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪35.00.