Sale!

תנא דבי אליהו ג’ כרכים

המדרש הקדוש בפי כל ישראל מפי הנביא האלקי
אליהו הנביא מהדורה מפוארת, בנוסח מוגה ומדוקדק היטב עפ“י כת“י
קדומים ודפוסים ראשונים, מנוקד כולו,מדור נרחב של
חילופי גירסאות מכת“י, ציונים והשואות מכל ספרי חז“ל עם כל
המפרשים במקום אחד על הדף זיקוקין דנורא, ישועות יעקב, רמזי אש,
מענה אליהו, מאורי אש, לוח ארז, אברהם אזכור, ולא עוד אלא, טובי
חיים, רמתיים צופים,
תוספת בן יחיאל, משנת אליהו, ישועות ישראל, קורא באמת, משפט
צדקה, כי אם לבינה. הקדמות והסכמות. כולם מעובדים ומוהדרים מחדש
בתוספות אלפי מראי מקומות הדגשות וציונים.

המחיר המקורי היה: ₪284.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪242.00.