Sale!

תרומת הכרי

רבי יהודה כהנא זצ”ל חידושים וביאורים על טושו”ע חושן משפט לרבינו. יו”ל במהדורה מחודשת ומתוקנת, עם ציונים, מקורות ומראי מקומות, הערות וביאורים, מפתחות ומבוא.

המחיר המקורי היה: ₪61.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪52.00.