Sale!

תשב”ץ קטן

רבינו שמשון ב”ר צדוק זצ”ל פסקים, מנהגים ותשובות אשר נכתבו על ידי תלמידו המובהק של המהר”ם. יו”ל ע”פ דפו”ר וכתבי יד, עם שינויי נוסחאות, ציונים ומקורות, הערות ומקבילות, מפתחות ומילואים.

המחיר המקורי היה: ₪62.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪53.00.