Sale!

תשובות הפוסקים

שאלות שניקרו במוחך זה שנים,
חקירות שהתחבטת בהם, בירורים
שלא צלחו.
סוף-סוף, יש “תשובות הפוסקים”
פסקיהם ותשובותיהם של גדולי
פוסקי דורנו רואים אור לראשונה.

המחיר המקורי היה: ₪47.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪40.00.