Sale!

תשובות רבי חיים כהן רפפורט זצ”ל

רבי חיים כהן רפפורט זצ”ל
אב”ד לבוב
יו”ל מחדש במהדורה מפוארת
כולל פיסוק וקיטוע , פתיחת ר”ת,
מ”מ ובתוספת תשובות חדשות ,
מפתחות ותולדות המחבר.
בתוספת תשובות חדשות
ותשובות נכד המחבר ,
מפתחות מ”מ ותולדות רבינו.

המחיר המקורי היה: ₪117.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪100.00.