Sale!

תשובות ר’ יצחק אלחנן ספקטור

רבי יצחק אלחנן ספקטור זצ”ל מאות תשובות מאת גאון ישראל אב”ד קובנא זצ”ל, אשר נסדרו ונערכו מתוך ספרי גדולי דורו, קבצים וכתבי יד, בתוספת ציונים, מקורות והערות, השלמות מספרי המחבר, ומבוא מקיף ומרתק לתולדות רבינו.

המחיר המקורי היה: ₪72.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪62.00.